Speelgoed

De Kledingbank Zeeland is een samenwerking aangegaan met de Speelgoedbank Zeeland! De Speelgoedbank Zeeland stelt de Kledingbank Zeeland in staat om gratis speelgoedpakketten te verstrekken aan de klanten van de Kledingbank. Hiervoor hanteert zij twee werkwijze:

  1. Als een gezin op doorverwijzing van een hulpverlener bij de Kledingbank komt voor nieuwe kleding, mogen de kinderen na afloop van hun bezoek een speelgoedpakket uitzoeken.
  2. Rondom bijzondere feestdagen, zoals het kerst- en sinterklaasfeest, worden er uitdeel dagen georganiseerd. Op die dagen mogen ouders, welke geregistreerd staan als klant van de Kledingbank Zeeland, een extra speelgoedpakket ophalen voor hun kinderen.

De Speelgoedbank Zeeland verstrekt gratis positief en educatief speelgoed aan de kinderen in de minima. De Speelgoedbank Zeeland verzamelt nieuw en tweedehands speelgoed en zorgt ervoor dat het terecht komt bij gezinnen met kinderen in armoede.  Al het gedoneerde speelgoed wordt verzameld in het magazijn van de Speelgoedbank Zeeland en bij Weerwerk B.V. De deelnemers van Weerwerk maken het binnengekomen speelgoed schoon, controleren het op kwaliteit en volledigheid en voeren eventuele reparaties uit. Het speelgoed wat aan de kwaliteitseisen voldoet zal vervolgens afgegeven worden bij de Kledingbank. Zij zorgen ervoor dat dit speelgoed terecht komt bij de kinderen uit families die dit goed kunnen gebruiken. De Speelgoedbank streeft ernaar om speelgoed van goede kwaliteit uit te geven aan de kinderen. Maar ook voor speelgoed wat niet aan deze kwaliteitseisen voldoet zal een goede bestemming gezocht worden. Een gedeelte hiervan zal verkocht worden tijdens de Kledingbank & Speelgoedbank Beurzen. Met de opbrengst van de Beurs kunnen we benodigdheden voor de organisatie aanschaffen. Een resterend gedeelte zal doorgegeven worden aan een goed doel, zoals kindertehuizen in ontwikkelingslanden.

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Speelgoedbank Zeeland