Home

Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Sinds de opening van ons uitgiftecentrum in Middelburg in 2012 hebben wij meer dan negenduizend klanten mogen ontvangen, waarvan ongeveer de helft kinderen zijn onder de 18 jaar. Dit houdt in dat er al meer dan 15.500 kledingpakketten zijn uitgedeeld. De Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk van ongeveer 100 vrijwilligers. Vanaf juni 2018 hebben we ook een
uitgiftecentrum in Zeeuws-Vlaanderen.
Begin 2020 hebben we De Beurs opgezet met zo'n 500 m² aan verkoopruimte.
Deze verkoopbeurs is voor iedereen toegankelijk en men kan er voor een gering bedrag kleding aanschaffen.