Bestuurslid

Voor 3 uur per week

Het bestuurslid is onderdeel van het bestuur van de KBZ en faciliteert met de collega's de leiding en medewerkers van de Kledingbank Zeeland

Taken:

    Vaststellen van de visie en het (meerjaren)beleid

    Vaststellen van de jaarlijkse begroting

    Bewaken en uitvoeren van de statuten

    Actief deelnemen aan het maandelijks bestuurs overleg

Voor deze functie verwachten wij dat de kandidaat actief en belijdend lid is van één van de Christelijke kerken en de statuten van de KBZ voluit ondersteunt.

Interesse? neem dan contact op met de Kledingbank Zeeland