Penningmeester c.q. bestuurslid

Voor circa 4 uur per maand

Het bestuurslid is onderdeel van het bestuur van de KBZ en faciliteert met de collega's de leiding
en medewerkers van de Kledingbank Zeeland

Taken:

     Vaststellen van de visie en (meerjarig) beleid

     Vaststellen van de jaarlijkse begroting

     Bewaken en uitvoeren van de statuten

     Actief deelnemen aan het maandelijkse bestuur overleg

     Voor deze functie verwachten wij dat de kandidaat actief en belijdend lid is van
     van de Christelijke kerken en de statuten van de KBZ voluit ondersteunt.

     Goed cijfermatig inzicht

     Boekhoudkundige ervaring

Interesse? neem dan contact op met de Kledingbank Zeeland