Visie en Organisatie

Visie
Kledingbank Zeeland is een onafhankelijke stichting, gebaseerd op het Bijbels evangelie. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door vanuit een christelijke motivatie om te zien naar de medemens en barmhartigheid te bewijzen. Dit in navolging van Jezus Christus, die ons oproept tot naastenliefde en te zorgen voor de armen.

Stichting Kledingbank Zeeland heeft geen winstoogmerk.

Wij hanteren geen inkomenstoets en hebben geen inzicht in iemand's financiële situatie. De inschatting naar de vraag voor kleding wordt gedaan door de hulpverlenende organisatie.

Doelen
Het hoofddoel is twee keer per jaar kwaliteitskleding te verstrekken aan inwoners van Zeeland met een laag inkomen. Ook verstrekken wij kleding aan de penitentiaire inrichting, AZC’s, diverse buitenlandse stichtingen en sollicitatiekleding aan mensen die de arbeidsmarkt (her) intreden.  

Daarnaast bieden wij vrijwilligerserswerk aan: statushouders, uitkeringsgerechtigden,
middelbare scholieren en studenten van de HZ voor hun maatschappelijke stage.
Wij zijn echter geen reintegratiebedrijf.

Organisatie
Kledingbank Zeeland heeft een dagelijks bestuur en vier operationele afdelingen aangestuurd door vier teamleiders.

Kledingbank Zeeland ‘draait’ volledig op vrijwilligers en zonder hen zouden we niet bestaan. In onze organisatie zijn momenteel zo'n 100 vrijwilligers actief. Ze houden zich bezig met diverse werkzaamheden zoals: sorteren, logistiek, administratie, ict en kledinguitgifte.

Sorteerafdeling in Middelburg
Op verschillende locaties in Zeeland kan kleding worden ingeleverd. Ook vinden er regelmatig inzamelacties plaats. Die ingezamelde kleding wordt vervolgens door onze logistieke medewerkers naar onze hoofdvestiging in Middelburg vervoerd. Daar wordt de kleding geselecteerd in ons sorteercentrum. De kleding wordt gesorteerd op kwaliteit, soort, type, zomer- en of winterkleding en maat. Ook wordt gekeken of het nog in goede staat verkeert en schoon en modieus genoeg is voor uitgifte. Kleding die door ons als A kwaliteit wordt gekwalificeerd, wordt netjes opgehangen in de winkel zoals bij een normale kledingwinkel.

De overige kleding, die iets minder van kwaliteit is, maar nog steeds goed, wordt als B kwaliteit aangemerkt. Deze verkopen wij tijdens onze verkoopbeurzen. Iedereen kan daar kleding kopen voor een zeer geringe prijs. Deze verkoopbeurzen worden op diverse plekken gehouden, bijvoorbeeld in Oostburg, op de Markt in Middelburg, in De Beurs of in een Pop up store. Van deze opbrengsten kunnen we weer nieuwe kleding kopen, zoals ondergoed, sokken, kinderkleding, etc.

Alle kleding die niet in aanmerking komt voor A of B kwaliteitskleding is C kwaliteit. Deze kleding wordt voor een kiloprijs verkocht aan een opkoper. Ook deze opbrengst komt ten bate van onze doelgroep.

Uitgiftecentra in Middelburg en Terneuzen
Een uitgiftecentrum is een soort "winkel" waar geen financiële transactie plaats vind, maar wel kleding gepast kan worden.
In onze uitgiftecentra (middelburg / terneuzen) wordt onze beste kleding gratis weggegeven aan onze doelgroep. Dat zijn volwassenen en kinderen, die zelf (tijdelijk) geen goede tweedehandskleding kunnen betalen. Zij worden doorverwezen door professionele hulpverleners. De verwijzer schrijft een verwijsbrief voor onze klant, evt. partner en kinderen uit, voorziet deze van een stempel van hun organisatie of drukt de brief af op papier van hun instantie. Vervolgens kan de klant telefonisch een afspraak maken voor bij éen van onze uitgiftecentra. Met deze brief kan een kledingpakket uitgegeven worden in het voor- en najaar (zomer- en winterkleding). Als een kind 18 jaar is geworden, moet deze een eigen verwijsbrief hebben. De periode dat er beroep gedaan kan worden op onze Kledingbank is 3 jaar.

Administratie
Kledingbank Zeeland heeft een centrale administratie in Middelburg voor beide uitgiftecentra. De afspraken worden per uitgiftecentra gedaan.

 

Teamleiders

Teamleider sorteerafdeling:                             Marisca van der Rande
Teamleider uitgifte locatie Middelburg:             Suzan Hoogewoud
Teamleider uitgifte locatie Terneuzen:              Gerdie Verhelst
Teamleider administratie:                               Heleen Joosse

Bestuur
Voorzitter:              Drs.  A. de Korte
Secretaris:             Dhr. M. Bartels
Penningmeester:    Dhr. A. Joosse
Bestuurslid:           Dhr. P. Koole

Statuten Kledingbank Zeeland

Beleidsplan Kledingbank Zeeland

 

De bestanden m.b.t. de gegevens van onze stichting kunt u inzien door op de onderstaande hyperlinks te klikken:

Ik wil een financiële donatie doen

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Bankrekeningnummer:
IBAN: NL18RABO0123218055
T.n.v. Stichting Kledingbank Zeeland

Kamer van Koophandelnummer: 54859751

RSI Nnummer 8514.67.945