Visie en Organisatie

VISIE

Kledingbank Zeeland is een onafhankelijke stichting, gebaseerd op het Bijbels evangelie. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door vanuit een christelijke motivatie om te zien naar de medemens en barmhartigheid te bewijzen. Dit in navolging van Jezus Christus, die ons oproept tot naastenliefde en te zorgen voor de armen.

Stichting Kledingbank Zeeland heeft geen winstoogmerk.

DOELEN

Het hoofddoel is twee keer per jaar kwaliteitskleding verstrekken aan de mensen met een laag inkomen in Zeeland. Ook verstrekken wij kleding aan de penitentiaire inrichting, AZC’s, diverse buitenlandse stichtingen en sollicitatiekleding aan mensen die de arbeidsmarkt (her) intreden.  

Daarnaast bieden wij vrijwilligerserswerk aan: statushouders, uitkeringsgerechtigden en middelbare school scholieren
en studenten van de HZ voor hun maatschappelijke stage. Wij zijn echter geen reintegratiebedrijf.

ORGANISATIE

Kledingbank Zeeland heeft een dagelijks bestuur en vier operationele afdelingen aangestuurd door vier teamleiders.

Kledingbank Zeeland ‘draait’ alleen op vrijwilligers en zonder hen zouden we niet bestaan. Bij Kledingbank Zeeland zijn momenteel zo'n 100 vrijwilligers actief. Ze houden zich bezig met diverse werkzaamheden zoals, sorteren, logistiek, administratie, ICT, uitgifte centrum en nog veel meer, dit om alles in goede banen te laten verlopen.

SORTEERAFDELING in Middelburg

Op verschillende locaties in Zeeland kan kleding ingeleverd worden. Ook vinden er regelmatig inzamelacties plaats.  Vervolgens wordt die kleding door onze logistieke medewerkers vervoerd naar onze hoofdvestiging in Middelburg. Daarna wordt de kleding gesorteerd op onze sorteerafdeling. Het wordt gesorteerd op kwaliteit, soort, type, zomer- en of winterkleding en maat. Ook wordt gekeken of het nog in goede staat, schoon en modieus genoeg is voor uitgifte. Kleding die door ons als A kwaliteit wordt gekwalificeerd, wordt netjes opgehangen in de winkel zoals bij een normale kledingwinkel.

De overige kleding, die iets minder van kwaliteit is, maar nog steeds goed, wordt als B kwaliteit aangemerkt. Deze verkopen wij tijdens onze verkoopbeurzen. Iedereen kan daar kleding kopen voor zeer kleine prijsjes. Deze verkoopbeurzen worden op diverse plekken gehouden, bijvoorbeeld in Oostburg, op de Markt in Middelburg en Goes, in de grote zaal in ons pand in Middelburg, in een Pop up store in Vlissingen en volgend jaar hopelijk ook in een Pop up store in Middelburg. Van deze opbrengsten kunnen we weer nieuwe kleding kopen, zoals ondergoed, sokken, kinderkleding, etc.

Alle kleding die niet in aanmerking komt voor A of B kwaliteitskleding is C kwaliteit. Deze kleding wordt voor een kiloprijs verkocht aan een opkoper. Ook deze opbrengst komt ten bate van onze doelgroep.

UITGIFTECENTRA in MIDDELBURG en TERNEUZEN

In onze uitgiftecentra wordt onze beste kleding gratis weggegeven aan onze doelgroep. Dat zijn volwassenen en kinderen, die zelf (tijdelijk) geen goede tweedehandskleding kunnen betalen. Zij worden doorverwezen door professionele hulpverleners. De verwijzer schrijft een verwijsbrief voor onze klant, evt. partner en kinderen uit, voorziet deze van een stempel van hun organisatie of drukt de brief af op papier van hun instantie. Vervolgens kan de klant telefonisch een afspraak maken voor bij éen van onze uitgiftecentra. Met deze brief kan een kledingpakket in het voor- en najaar uitgegeven worden. Zodra een kind, volwassen is geworden, moet het een eigen verwijsbrief hebben. De periode dat er beroep gedaan kan worden op onze Kledingbank is 3 jaar.

ADMINISTRATIE

Kledingbank Zeeland heeft een centrale administratie in Middelburg voor beide uitgiftecentra. De afspraken worden per uitgiftecentra gedaan.

 

TEAMLEIDERS

Teamleider sorteerafdeling:                             Marisca van der Rande

Teamleider uitgifte locatie Middelburg:            Suzan Hoogewoud

Teamleider uitgifte locatie Terneuzen:             Gerdie Verhelst

Teamleider administratie:                                Heleen Joosse

BESTUUR

Voorzitter:              Drs.  A. de Korte

Secretaris:             Dhr. M. Bartels

Penningmeester:   Dhr. A. Joosse

Bestuurslid:           Dhr. P. Koole

Statuten Kledingbank Zeeland

Beleidsplan Kledingbank Zeeland

 

De bestanden m.b.t. de gegevens van onze stichting kunt u inzien door op de onderstaande hyperlinks te klikken:

Ik wil een financiële donatie doen

Jaarrekening 2018

Bankrekeningnummer:
IBAN: NL18RABO0123218055
T.n.v. Stichting Kledingbank Zeeland

Kamer van Koophandelnummer: 54859751

RSI Nnummer 8514.67.945